I vores Filmspace kan børn og unge ml. 10-16 år prøve kræfter med de nyeste digitale medier som fx Green Screen & Virtual Reality uden for deres skoletid.

Formålet er, at de unge skal opnå viden og erfaring med at producere, samt give dem mulighed for at se og forstå egne kompetencer på en ny måde via mediet.

Tilbuddet er målrettet institutioner såsom fritidsklubber eller lignende.

Kontakt filmkonsulent Nicklas Clark eller tekniker Torben Ræbild for at aftale nærmere.