Til undervisere

Få et indblik i kortfilmens magiske verden med vores undervisningstilbud

På Odense Filmværksted tilbyder vi forløb til både elever og lærere i udskolingen i Odense, der skal styrke elevernes digitale dannelse, den enkelte og fællesskabet samt give mulighed for at komme ud i et anderledes læringsmiljø.

Story lab

Story Lab er et gratis tilbud til de odenseanske folkeskoler, hvor vi inviterer udskolingen ud af deres normale læringsmiljø og op på Odense Filmværksted til et indblik i kortfilmens fantastiske verden.

Story Lab tager udgangspunkt i værkstedets egne kortfilmsproduktioner, der favner bredt inden for både fiktion og dokumentar samt mere eksperimenterende fremstillingsformer og formater.

Vi bygger typisk Story Lab op omkring filmvisninger, analyse af filmene samt praktiske øvelser, der kan laves på elevernes egne telefoner og tablets. Fokus vil oftest være på at styrke elevernes fortælleevner til et beskedent budget og den teknologi, de har til rådighed i hverdagen.

Vi er naturligvis fleksible og ender som oftest med at skræddersy et forløb til de enkelte klasser med udgangspunkt i ovenstående.

Kontakt filmkonsulent Nicklas Clark for mere information eller booking.

Odense docs

Hvert år rekrutterer vi unge fra nye lokalområder i Odense til at producere dokumentarfilm under et bestemt tema. Odense Docs fokuserer på at skærpe unges kritiske sans i forhold til dokumentarfilmens fremstilling af virkeligheden og få de unge til at fortælle om dem selv og deres forhold til det omgivende samfund.

Hvis du eller din klasse er interesseret i at være med i forløbet, skal du ikke tøve med at kontakte os.

I 2019 kommer filmværkstedet til Vollsmose.