Odense DOCS er et projekt på Odense Filmværksted, der skal opfordre unge til at se og selv skabe dokumentarfilm med udgangspunkt i deres egen virkelighed.

Vi vil gerne formidle dokumentarfilm til unge ved dels at få rettet deres opmærksomhed mod dokumentarfilm som genre, dels ved at opfordre dem til at forholde sig filmisk til den virkelighed, der omgiver dem.

Vi vil gerne være med til at skærpe den kritiske sans i forhold til dokumentarfilmens fremstilling af virkeligheden og vil samtidig også gerne se og høre de unges fortællinger om dem selv og deres forhold til det omgivende samfund. Årets hashtag er #urbanstemning.

Odense DOCS er et åbent tilbud til alle filminteresserede, og hvis det lyder som noget for dig, kontakt venligst Annie Lassen på filmvisninger@ofilm.dk.