Vi arbejder med at sikre talentudvikling og fornyelse af dansk filmkunst. Dette gør vi igennem økonomisk støtte, coaching og udlån af udstyr til filmproduktioner. Vi arbejder med talentet på flere måder.

Zooming

Zooming er en af Odense Filmværksteds metoder til talentudvikling. Zooming tager afsæt i en række forskellige coachingværkstøjer.
Metoden er udarbejdet af Odense Filmværksted på baggrund af mange års læring og erfaring.
Talentet bliver tilbudt et forløb, hvor deres projekt bliver skærpet både på historien og på processen. Der aftales møder med Odense Filmværksteds filmkonsulenter – og forløbet er forpligtende for begge parter.
I det omfang der er behov for en målrettet karriereplan kan der også aftales et Zooming forløb for det.

Med Zooming arbejder vi med tre forskellige parametre: Projektudvikling, Projektstyring og Karriere.
På Projektudvikling bruges Zooming til at styrke talenternes projekter på manuskriptplan og i karrakterudvikling.
På Projektstyring tager vi fat i filmen fra idé til premiere. Det handler om struktur på forløbet, evt. konflikthåndtering og muligheden for at skabe overblik.

På Karriere er der fokus på talentets karrieremuligheder og veje indenfor filmbranchen.

Idéudvikling og idétræning

Manuskript, instruktion, kamera, lyd, lys og klip er håndværk, du kan træne – og tydelige kompetencer, hvis du vil producere film.

Men der er en række af ligeså vigtige kompetencer, man skal tilegne sig for at blive et dygtigt og kreativt filmmenneske. En af dem er evnen til at træne og udvikle en idé.

Evnen til at træne en idé kan i flere tilfælde afgøre om du producerer en film, der skiller sig ud og kan komme helt til tops på prestigefyldte festivaler.

Derfor har vi tilrettelagt et forløb af tre gange, hvor du vil blive trænet i:

 • Udholdenhed i idéudvikling
 • Hvor god du er til at få mange ideer
 • Originalitet
 • At bygge videre på andres ideer
 • Stramme rammer for at øge din kreativitet
 • Kendskab til relevante apps

Som skrevet er det et forløb på tre gange – 1 1/2 time ad gangen. Vi annoncerer på Facebook, hver gang vi starter et hold op. Har du valgt at følge et hold, er du forpligtet på at komme alle gange. Det er en del af læringen, at du arbejder med de tillærte øvelser imellem undervisningsdagene. Tilmelding sker hos Mette Bihl.

Når du er færdig med din film er det ofte sådan, at du har lært uendeligt meget. Denne indsigt og de erfaringer du har gjort, ønsker vi at sætte under en lup. Du får i denne session lov til at fortælle, hvad du har lært, og høre hvad andre i samme situation har lært. Vi har erfaret, at den indsigt du
kan få på denne måde, er den bedste læringsproces til den kommende film, du vil producere.

Vi inviterer derfor ca. fire gange om året instruktører, som netop har færdigproduceret deres film til Final Feedback. Du inviteres sammen med tre til fem instruktører, hvor en professionel filmskaber og Jane Roneklint også er til stede. Sessionen varer ca. tre timer.

Final Feedback foregår på denne måde:

Hver instruktør viser sin film. Derefter gives der feedback fra de andre instruktører. Processen styres indenfor faste rammer, så det udelukkende er brugbar og konstruktiv kritik, du får. Denne proces styres af Jane. Derefter vil den professionelle filmskaber give sin feed- back. Han/hun er indstillet på at fortælle om egne erfaringer og fejl.

Det du vil lære er:

 •  at øve dig i at modtage kritik på en konstruktiv måde
 • at give andre konstruktiv kritik
 • at fortælle andre om de fejl du har gjort og lært af
 • være åben om din egen kreative proces
 • lære af andres fejl
 • høre fra den professionelle instruktør hvad man kan lære af alt dette