Vi arbejder med at sikre talentudvikling og fornyelse af dansk filmkunst. Dette gør vi igennem økonomisk støtte, coaching og udlån af udstyr til filmproduktioner. Vi arbejder med talentet på flere måder.

Zooming

Zooming er en af Odense Filmværksteds metoder til talentudvikling. Zooming tager afsæt i en række forskellige coachingværkstøjer.
Metoden er udarbejdet af Odense Filmværksted på baggrund af mange års læring og erfaring.
Talentet bliver tilbudt et forløb, hvor deres projekt bliver skærpet både på historien og på processen. Der aftales møder med Odense Filmværksteds filmkonsulenter – og forløbet er forpligtende for begge parter.
I det omfang der er behov for en målrettet karriereplan kan der også aftales et Zooming forløb for det.

Med Zooming arbejder vi med tre forskellige parametre: Projektudvikling, Projektstyring og Karriere.
På Projektudvikling bruges Zooming til at styrke talenternes projekter på manuskriptplan og i karrakterudvikling.
På Projektstyring tager vi fat i filmen fra idé til premiere. Det handler om struktur på forløbet, evt. konflikthåndtering og muligheden for at skabe overblik.

På Karriere er der fokus på talentets karrieremuligheder og veje indenfor filmbranchen.

Feedback Lab

Feedback Lab er et tilbud til dig som aktivt talent om sparring og netværk uagtet hvor i projektets fase, du er. Alle talenter, der arbejder på et projekt tilbydes at få vendt deres udfordringer i et forum med de andre aktive talenter på værkstedet samt en filmkonsulent.
Vi burrer os inde i biografen, mens vi en plenum forsøger at løse de udfordringer, de enkelte projekter måtte have – en såkaldt “case”. En case kan være en idé, en scene på manusplan, en scene i klippefasen, et cut (max 15 minutter) eller lignende.

Vi bruger hinandens erfaringer og viden, og forhåbentlig går vi alle klogere hjem med nye løsninger i bagagen.

Hvad skal du gøre?:
– Da arrangementet kun er for talenter med et støttet projekt, er det vigtigt, du melder tilbage.

– Derudover skal du meddele, om du har en case med, eller om du kommer for at netværke og bidrage med råd og lign. til de andre cases, der måtte tages op?

– Hvis du har en case, skal du sende din case til filmkonsulent@ofilm.dk (altså scenen, filmen, eller hvad din case måtte være) og fortælle kort om, hvilke udfordringer du har? Vi videresender materialet til den eksterne konsulent.

Når du er færdig med din film er det ofte sådan, at du har lært uendeligt meget. Denne indsigt og de erfaringer du har gjort, ønsker vi at sætte under en lup. Du får i denne session lov til at fortælle, hvad du har lært, og høre hvad andre i samme situation har lært. Vi har erfaret, at den indsigt du
kan få på denne måde, er den bedste læringsproces til den kommende film, du vil producere.

Vi inviterer derfor nogle gange om året instruktører, som netop har færdigproduceret deres film til Final Feedback. Du inviteres sammen med tre til fem instruktører, hvor en professionel filmskaber også er til stede. Sessionen varer ca. fem timer.

Final Feedback foregår på denne måde:

Hver instruktør viser sin film. Derefter gives der feedback fra de andre instruktører. Processen styres indenfor faste rammer, så det udelukkende er brugbar og konstruktiv kritik, du får. Denne proces styres af Mette. Derefter vil den professionelle filmskaber give sin feedback og fortælle om egne erfaringer og fejl.

Det du vil lære er:

  •  at øve dig i at modtage kritik på en konstruktiv måde
  • at give andre konstruktiv kritik
  • at fortælle andre om de fejl du har gjort og lært af
  • være åben om din egen kreative proces
  • lære af andres fejl
  • høre fra den professionelle instruktør hvad man kan lære af alt dette

Mette Bihl indkalder udvalgte instruktører til Final Feedback.

Alle der færdigmelder deres film får ligeledes tilbudt et afsluttende feedback/evalueringsmøde.