Produktionsstøtte

Til dig, der har erfaring med filmproduktion.

Produktionsstøtte er for dig, der allerede har erfaring med at lave film
og skal i gang med et større projekt.

Retningslinjer

 • Frist: primo eller medio februar, maj, august og november
 • Støtte: Op til 20.000 kr. + produktionsudstyr og faciliteter
 • Der skal være min. 30 dage fra støttetilsagn til produktionsperioden
 • Behandlingstiden er ca. 6 uger fra ansøgningsfristen

Tilbud knyttet til ordningen

Ansøgningsproces

Ansøgningen:

 • Indsend din ansøgning inden deadline. Vi kvitterer med en mail, der bekræfter, om ansøgningen er indstillet til behandling af den eksterne bevillingskonsulent.  Alternativt kan vi give et teknisk afslag, hvis ansøgningen ikke opfylder ordningens fundats.
 • Vores konsulent sender ansøgningsmaterialet til den eksterne bevillingskonsulent.
 • Den eksterne konsulent læser ansøgningerne og formulerer støttetilsagn eller afslag til ansøgerne.

Indstillingsmøde:

 • Vores konsulenter mødes med den eksterne bevillingskonsulent og gennemgår ansøgningerne, konsulentens noter samt støttetilsagn og afslag.
 • Senest fire uger fra ansøgningsfristen sender vi støttetilsagn og afslag ud til dig, der har ansøgt. Et støttetilsagn kan være enten en udviklingsstøtte eller en produktionsstøtte.
 • Får du afslag på støtte, tilbyder vi uddybende møder inden for to uger.
 • Får du udviklingsstøtte, lægger vi sammen en udviklingsplan for projektet og fastsætter herunder rammerne for støtten.
 • Får du støttetilsagn, sender vi dig en teknisk/økonomisk uddybning, hvor du også uploader budget og en holdliste. Deadline for udfyldning er én uge. Uddybningen udgør grundlaget for støttens omfang.

Teknisk/økonomisk uddybning:

 • Den teknisk/økonomiske uddybning skal fastslå, hvor mange af værkstedets ressourcer dit projekt gør brug af, samt om hold, projekt, workflow, budget og produktionsplan matcher. Behandlingstiden er én uge, hvorefter du får meddelt støttebeløbet sammen med en mødeindkaldelse.
 • Til mødet underskriver vi bevillingsaftalen. Vi gennemgår også vilkår, intentionsskema, workflow samt vores talentudviklingsmetode med henblik på at lægge en plan for dit projekt.

Ansøgningsskema

Vi skal modtage din ansøgning senest kl. 12 på ansøgningsdagen.

Din ansøgning sendes sammen med følgende bilag i PDF-format:

 • Visuelt treatment med beskrivelse af projektets univers, moodboard, billeder fra location, billeder af cast mm.
 • En lanceringsplan med overvejelser omkring, hvordan du sikrer, din film kommer til at møde et publikum
 • Treatment eller manuskript (uploades seperat)

Dine bilag skal samles som én PDF med undtagelse af manuskript/treatment, der uploades separat.

Ordningen støtter ikke

 • Projekter, der allerede er i produktion
 • Projekter, der ikke lever op til fondens fundats

Dét skal du være opmærksom på

 • Du skal bo i Danmark eller have en dansk co-producer for at komme i betragtning til støtte
 • Du kan ikke ansøge to filmværksteder i samme ansøgningsrunde
 • Økonomisk støtte fra Odense Filmværksted kan ikke bruges på skuespiller-lønninger, leje af kamera/optik fra diverse udlejningsfirmaer samt festivaldistribution.

Fundats

Vi lægger primært vægt på:

 • at projektet udvikler og bidrager til det fynske filmmiljø – fx ved:
  • at ansøger bor på Fyn
  • ved inddragelse af crew, som har bopæl på Fyn
  • at produktionen foregår på Fyn
 • at talentet rykker sig og matcher med projektet
 • at historien er engagerende, vedkommende eller nytænkende

Download templates

Her kan du finde vejledninger på alt fra kortfilmsstruktur til budget.
Vi stiller IKKE krav om, at du skal bruge dem til din ansøgning.