Produktionsstøtte

Til dig, der har erfaring med filmproduktion

Produktionsstøtte er for dig, der allerede har erfaring med at lave film og har opnået et grundlæggende niveau, der gør dig i stand til at forløse projektet.

Retningslinjer

 • Frist: medio februar, maj, august og november
 • Støtte: Max. 20.000 kr. + produktionsudstyr og faciliteter
 • Der skal være min. 30 dage fra støttetilsagn til produktionsperioden
 • Behandlingstiden er ca. 6 uger fra ansøgningsfristen

Tilbud knyttet til ordningen

 • Meet & Greet-workshop med den bevilgende konsulent to gange om året
 • Manus Lab – gruppesession fire gange årligt med fokus på feedback på manuskripter

Ansøgningsproces

Ansøgningen:

 • Ansøgere indsender ansøgning inden deadline. Odense Filmværksted kvitterer med mail, der bekræfter, den er indstillet til behandling af den eksterne konsulent.  Alternativt kan der gives et ”teknisk afslag”, hvis ansøgningen ikke opfylder ordningens fundats.
 • Odense Filmværksteds konsulent sender ansøgningsmaterialet til den eksterne bevillingskonsulent
 • Den eksterne konsulent læser ansøgningerne og formulerer LOC’er (Letter of commitment) samt afslag til ansøgerne

Indstillingsmøde:

 • Odense Filmværksteds konsulenter mødes med den eksterne konsulent i Odense og gennemgår ansøgninger, konsulentens noter samt LOC’er og afslag
 • Senest 4 uger fra ansøgningsfristen sender Odense Filmværksted LOC’er og afslag ud.
 • Odense Filmværksted tilbyder uddybende møder inden for to uger med ansøgere, der har fået afslag
 • Ansøgere med et LOC får tilsendt en teknisk/økonomisk uddybning, hvor de også uploader budget og produktionshold. Deadline for udfyldning er 1 uge. Uddybningen udgør grundlaget for støttens omfang.

Teknisk/økonomisk uddybning:

 • Ansøgere med et LOC indsender deres teknisk/økonomiske uddybning, der afgør støttens omfang til det enkelte projekt. Uddybningen skal fastslå, hvor meget af værkstedets ressourcer de enkelte projekter gør brug af, samt om hold, projekt, workflow, budget og produktionsplan matcher. Behandlingstiden er 1 uge, hvorefter du får en mødeindkaldelse.
 • Mødeindkaldelsen er til et individuelt møde, hvor bevillingsaftalen underskrives, og du får meddelt støttebeløbet. Her gennemgår vi også vilkår, intentionsskema, workflow samt vores talentudviklingsmetode med henblik på at lægge en plan for det enkelte projekt.

Ansøgningsskema

Ansøgningen skal være modtaget senest kl. 12 på ansøgningsdagen.

Ansøgningen sendes sammen med følgende bilag i PDF-format (manuskript/treatment uploades seperat fra de andre bilag, der uploades samlet).

 • Moodboard/visuelt treatment med beskrivelse af projektets univers
 • Evt. en distributions/lanceringsplan
 • Treatment eller manuskript (uploades seperat)

Ordningen støtter ikke

 • Projekter, der er i produktion
 • Musikvideoer
 • Projekter, der har fået pitch støtte
 • Projekter, hvor det skønnes, at de ikke efterlever fondens fundats

Dét skal du være opmærksom på

 • Du skal bo i Danmark eller have en dansk co-producer for at komme i betragtning til støtte
 • Du kan ikke ansøge to filmværksteder i samme ansøgningsrunde
 • Økonomisk støtte fra Odense Filmværksted kan ikke bruges på lønninger eller leje af kamera/optik fra diverse udlejningsfirmaer.
 • Alle støttede projekter offentliggøres kvartalsvis

Fundats

Vi lægger primært vægt på:

 • at projektet udvikler og bidrager til det fynske filmmiljø – fx ved:
  • at ansøger bor på Fyn
  • ved inddragelse af fynske A-funktioner blandt crewet
  • at produktionen foregår på Fyn
 • at talentet rykker sig og matcher med projektet
 • at historien er engagerende, vedkommende eller nytænkende

NB: Ved “fynsk” forstås, at man har bopæl på Fyn.

Download templates

Her kan du finde vejledninger på alt fra kortfilmsstruktur til budget.
Vi stiller IKKE krav om, at du skal bruge dem til din ansøgning.