Produktionsstøtte

Til dig, der har erfaring med filmproduktion.

Produktionsstøtte er for dig, der allerede har erfaring med at lave film
og skal i gang med et større projekt.

Retningslinjer

 • Frist: primo eller medio februar, maj, august og november
 • Støtte: Op til 20.000 kr. + produktionsudstyr og faciliteter
 • Der skal være min. 30 dage fra støttetilsagn til produktionsperioden
 • Behandlingstiden er ca. 6 uger fra ansøgningsfristen

Tilbud knyttet til ordningen

Ansøgningsproces

Ansøgningen:

 • Indsend din ansøgning inden deadline. Vi kvitterer med en mail, der bekræfter, om ansøgningen er indstillet til behandling af den eksterne bevillingskonsulent.  Alternativt kan vi give et teknisk afslag, hvis ansøgningen ikke opfylder ordningens fundats.
 • Vores konsulent sender ansøgningsmaterialet til den eksterne bevillingskonsulent
 • Den eksterne konsulent læser ansøgningerne og formulerer støttetilsagn samt afslag til ansøgerne

Indstillingsmøde:

 • Vores konsulenter mødes med den eksterne bevillingskonsulent og gennemgår ansøgningerne, konsulentens noter samt støttetilsagn og afslag
 • Senest 4 uger fra ansøgningsfristen sender vi støttetilsagn og afslag ud til alle Jer, der har ansøgt. Et støttetilsagn kan være enten en udviklingsstøtte eller en produktionsstøtte.
 • Vi tilbyder uddybende møder inden for to uger med Jer, der har fået afslag.
 • Jer med støttetilsagn til udviklingsstøtte får en mødeindkaldelse, hvor vi sammen lægger en udviklingsplan for projektet og herunder fastsætter rammerne for udviklingsstøtten.
 • Jer, der har fået et støttetilsagn, får tilsendt en teknisk/økonomisk uddybning, hvor I også uploader budget og en holdliste. Deadline for udfyldning er 1 uge. Uddybningen udgør grundlaget for støttens omfang.

Teknisk/økonomisk uddybning:

 • Jer med et støttetilsagn til produktionsstøtte indsender jeres teknisk/økonomiske uddybning, der afgør støttens omfang til jeres projekt. Uddybningen skal fastslå, hvor meget af værkstedets ressourcer, jeres projekter gør brug af, samt om hold, projekt, workflow, budget og produktionsplan matcher. Behandlingstiden er 1 uge, hvorefter I hver især får meddelt støttebeløbet sammen med en mødeindkaldelse.
 • Mødeindkaldelsen er til et individuelt møde, hvor vi underskriver bevillingsaftalen. Her gennemgår vi også vilkår, intentionsskema, workflow samt vores talentudviklingsmetode med henblik på at lægge en plan for dit projekt.

Ansøgningsskema

Vi skal modtage din ansøgning senest kl. 12 på ansøgningsdagen.

Din ansøgning sendes sammen med følgende bilag i PDF-format:

 • Visuelt treatment med beskrivelse af projektets univers, moodboard, billeder fra location, billeder af cast mm.
 • En lanceringsplan med overvejelser omkring, hvordan du sikrer, din film kommer til at møde et publikum
 • Treatment eller manuskript (uploades seperat)

Dine bilag skal samles som én PDF med undtagelse af manuskript/treatment, der  uploades seperat.

Ordningen støtter ikke

 • Projekter, der er i produktion
 • Musikvideoer
 • Projekter, der har fået pitch støtte og ikke er færdigmeldt
 • Projekter, hvor det skønnes, at de ikke efterlever fondens fundats

Dét skal du være opmærksom på

 • Du skal bo i Danmark eller have en dansk co-producer for at komme i betragtning til støtte
 • Du kan ikke ansøge to filmværksteder i samme ansøgningsrunde
 • Økonomisk støtte fra Odense Filmværksted kan ikke bruges på lønninger eller leje af kamera/optik fra diverse udlejningsfirmaer.

Fundats

Vi lægger primært vægt på:

 • at projektet udvikler og bidrager til det fynske filmmiljø – fx ved:
  • at ansøger bor på Fyn
  • ved inddragelse af fynske A-funktioner blandt crewet
  • at produktionen foregår på Fyn
 • at talentet rykker sig og matcher med projektet
 • at historien er engagerende, vedkommende eller nytænkende

NB: Ved “fynsk” forstås, at man har bopæl på Fyn.

Download templates

Her kan du finde vejledninger på alt fra kortfilmsstruktur til budget.
Vi stiller IKKE krav om, at du skal bruge dem til din ansøgning.