Pitch støtte

Til dig, der mangler støtte til et simpelt projekt.

Pitchstøtten er både for den uerfarne og erfarne filmskaber, der gerne vil hurtigt i gang med et simpelt projekt. Alternativt kan puljen søges med henblik på at teste et uddrag af et større projekt.

Ansøgningsbetingelser

 • Frist: Løbende – du kan ansøge fra dag til dag
 • Støtte: Max. 2.000 kr. + produktionsudstyr og faciliteter
 • Fremgangsmåde: Send en ansøgning via formularen her på siden
 • Book herefter et pitchmøde med filmkonsulenten fra Odense Filmværksted via mail på: filmkonsulent@ofilm.dk
 • Til mødet skal du medbringe dine bilag, hvis du ikke har uploadet dem via ansøgningsformularen. Vi har ikke læst din ansøgning inden mødet.
 • Til mødet: Du har 7 min. til at pitche din idé – konsulenterne har 7 min. til respons og spørgsmål
 • Efter mødet: Konsulenten læser og gennemgår din ansøgning og afgør støttens omfang. Du får derfor afklaring umiddelbart efter mødet.
 • Hvis du får et ja, aftaler vi det videre forløb, og du bliver bedt om at udfylde et intentions-skema umiddelbart herefter
 • Hvis du får et afslag, opfordrer vi til, at du søger igen med et nyt projekt
 • Alternativt kan der gives et ”Letter of interest”, som betyder, at vi er interesserede i at se dig til et nyt møde. Dermed skal du arbejde mere med projektet, inden vi afgør, om vi støtter det

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet udfyldes online og gemmes automatisk undervejs. Alle bilag skal samles som en PDF-fil og uploades til sidst. Alternativt kan de medbringes til pitchmødet.

Du vil undervejs få valgmuligheden for at uploade en kort video/vlog, der præsenterer instruktørens motivation, arbejdsmetoder og intentioner. Dette er en mulighed – ikke et krav.

Ansøgningen sendes sammen med følgende bilag, der uploades som én samlet PDF-fil – alternativt kan bilagene også medbringes til pitch-mødet:

 • Beskrivelse af univers
 • Treatment eller manuskript
 • Moodboard/visuel stil
 • Tekniske overvejelser
 • Budget (hvis der ansøges om økonomisk støtte)
 • Evt. en distributions/lanceringsplan

Dét skal du være opmærksom på

 • Vi støtter ikke projekter, der er i produktion
 • Du skal bo i Danmark eller have en dansk co-producer for at komme i betragtning til støtte
 • Økonomisk støtte fra Odense Filmværksted kan ikke bruges på lønninger eller leje af kamera/optik fra diverse udlejningsfirmaer.

Fundats

Vi lægger primært vægt på:

 • at projektet udvikler og bidrager til det fynske filmmiljø – fx ved:
  • at ansøger bor på Fyn
  • ved inddragelse af fynske A-funktioner blandt crewet
  • at produktionen foregår på Fyn
 • at talentet rykker sig
 • at historien er engagerende og vedkommende

NB: Ved “fynsk” forstås, at man har bopæl på Fyn

Download templates

Her kan du downloade templates, som du kan bruge til at lægge et budget. Du finder også lidt vejledning på pitch, struktur, tematik og præmis ift. din kortfilmsfortælling. Dokumenterne skal forstås som hjælp til selvhjælp – ikke krav.