Supplerende støtte – Filmtalent

Til dig, der har brug for støtte fra et andet filmværksted under Filmtalent

Supplerende støtte er til dig, der allerede har støtte fra ét filmværksted, men som mangler produktionsudstyr/faciliteter, som det pågældende værksted ikke kan tilbyde.

Ansøgningsbetingelser

Mulighed 1: Du har støtte fra Odense Filmværksted og ønsker supplerende støtte fra Aarhus, Viborg eller København

  • Tag kontakt til Odense Filmværksteds direktør og redegør for nødvendigheden af udstyr eller faciliteter til dit projekt, som Odense Filmværksted ikke ligger inde med i produktionsperioden, men som forefindes på et andet værksted under Filmtalent
  • Hvis din begrundelse accepteres, tager Odense Filmværksteds direktør kontakt til værkstedslederen fra det værksted, der ønskes supplerende støtte fra
  • Det supplerende støtteværksteds leder er herefter suveræn i sin afgørelse om de vil støtte eller give afslag
  • Hvis du får supplerende støtte, aftaler du selv støttevilkårene med det pågældende værksted. Disse må ikke konflikte med Odense Filmværksteds støttevilkår

 

Mulighed 2: Du har støtte fra Aarhus, Viborg eller København og ønsker supplerende støtte fra Odense Filmværksted

  • Hvis det bevilgende værksted godkender din forespørgsel, tager værkstedslederen kontakt til Odense Filmværksted
  • Hvis du herefter får tilsagn om supplerende støtte, beder vi dig udfylde ansøgningsskemaet her på siden
  • Du skal møde fysisk op på Odense Filmværksted og underskrive bevillingsaftalen, før støtten udleveres – evt. samme dag
  • I bevillingsaftalen forpligter du dig til at kreditere Odense Filmværksted med logo i din film

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet udfyldes online og gemmes automatisk undervejs.

NB: Ansøgeren er juridisk ansvarlig for den supplerende støtte og skal møde fysisk op på Odense Filmværksted for at underskrive bevillingsaftalen, inden støtten udleveres.

NB: Har dit projekt tidligere fået afslag fra et filmværksted i Filmtalent, kan du ikke søge supplerende støtte fra selv samme værksted.