Supplerende støtte

Til dig, der har brug for støtte fra et andet filmværksted under Filmtalent

Supplerende støtte er til dig, der allerede har støtte fra ét filmværksted, men som mangler produktionsudstyr/faciliteter, som det pågældende værksted ikke kan tilbyde.

Ansøgningsbetingelser

Mulighed 1: Du har støtte fra Odense Filmværksted og ønsker supplerende støtte fra Aarhus, Viborg eller København

  • Tag kontakt til Odense Filmværksteds direktør og redegør for nødvendigheden af udstyr eller faciliteter til dit projekt, som Odense Filmværksted ikke ligger inde med i produktionsperioden, men som forefindes på et andet værksted under Filmtalent
  • Hvis din begrundelse accepteres, tager Odense Filmværksteds direktør kontakt til værkstedslederen fra det værksted, der ønskes supplerende støtte fra
  • Det supplerende støtteværksteds leder er herefter suveræn i sin afgørelse om de vil støtte eller give afslag
  • Hvis du får supplerende støtte, aftaler du selv støttevilkårene med det pågældende værksted. Disse må ikke konflikte med Odense Filmværksteds støttevilkår

 

Mulighed 2: Du har støtte fra Aarhus, Viborg eller København og ønsker supplerende støtte fra Odense Filmværksted

  • Hvis det bevilgende værksted godkender din forespørgsel, tager værkstedslederen kontakt til Odense Filmværksted
  • Hvis du herefter får tilsagn om supplerende støtte, beder vi dig udfylde ansøgningsskemaet her på siden
  • Du skal møde fysisk op på Odense Filmværksted og underskrive bevillingsaftalen, før støtten udleveres – evt. samme dag
  • I bevillingsaftalen forpligter du dig til at kreditere Odense Filmværksted med logo i din film

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet udfyldes online og gemmes automatisk undervejs.

NB: Ansøgeren er juridisk ansvarlig for den supplerende støtte og skal møde fysisk op på Odense Filmværksted for at underskrive bevillingsaftalen, inden støtten udleveres.

NB: Har dit projekt tidligere fået afslag fra et filmværksted i Filmtalent, kan du ikke søge supplerende støtte fra selv samme værksted.