VFX-støtte

Til dig, der skal bruge visuelle effekter i dit projekt

VFX-support er for dig, der har brug for visuelle effekter i dit projekt, som allerede har opnået produktionsstøtte.

Retningslinjer

Som et led i produktionsstøtten kan du ansøge om VFX-støtte til dit projekt. Du ansøger om støtten via den almindelige produktionsstøtte. Dvs. at du kun kan få VFX-støtte, hvis du søger om – og opnår produktionsstøtte til dit projekt.

  • Du skal have produktionsstøtte fra 2019 og frem for at kvalificere dig til at søge VFX-støtte
  • Støtten er ikke beregnet til at korigere fejl i post-produktionen

Ansøgningsproces

  • Marker i din produktionsstøtte-ansøgning, at du også søger om VFX-støtte
  • Hvis du får et LOC på produktionsstøtte fra bevillingskonsulenten, får du tilsendt en VFX-uddybning, der skal klarlægge omfanget af VFX-arbejde
  • Materialet danner rammen for et VFX-møde med VFX-trainee Thomas Andreasen & tekniker Torben Ræbild
  • Det er først på VFX-mødet, at selve VFX-støtten afgøres, og det videre forløb aftales. Du kan dermed godt få produktionsstøtte uden at få VFX-støtte.

Ansøgning

Du ansøger om VFX-støtte via produktionsstøtten. Find ansøgningsskemaet for produktionsstøtte herunder.

Download templates

Her kan du finde templates på storyboard, som skal udarbejdes til hhv. VFX-mødet og selve produktionen. Tutorial er en illustration på, hvordan boksen aerial skal bruges i de to templates.