Støtte til visuelle effekter

Til dig, der skal bruge visuelle effekter i dit projekt

Støtte til visuelle effekter er for dig, der har brug for visuelle effekter i dit projekt, som allerede har opnået produktionsstøtte.

Retningslinjer

Som et led i produktionsstøtten kan du ansøge om støtte til visuelle effekter til dit projekt. Du ansøger om støtten via den almindelige produktionsstøtte. Dvs. at du kun kan få støtte til visuelle effekter, hvis du søger om – og opnår produktionsstøtte til dit projekt.

  • Du skal have produktionsstøtte fra 2019 og frem for at kvalificere dig til at søge støtte til visuelle effekter
  • Støtten er ikke beregnet til at korigere fejl i post-produktionen

Ansøgningsproces

  • Marker i din produktionsstøtte-ansøgning, at du også søger om støtte til visuelle effekter
  • Hvis du får et LOC på produktionsstøtte fra bevillingskonsulenten, får du tilsendt en VFX-uddybning, der skal klarlægge omfanget af VFX-arbejde
  • Materialet danner rammen for et VFX-møde med VFX-trainee Thomas Andreasen & tekniker Torben Ræbild
  • Det er først på VFX-mødet, at selve støtten til visuelle effekter afgøres, og det videre forløb aftales. Du kan dermed godt få produktionsstøtte uden at få støtte til visuelle effekter.

Ansøgning

Du ansøger om støtte til visuelle effekter via produktionsstøtten. Find ansøgningsskemaet for produktionsstøtte herunder.

Download templates

Her kan du finde templates på storyboard, som skal udarbejdes til hhv. VFX-mødet og selve produktionen. Tutorial er en illustration på, hvordan boksen aerial skal bruges i de to templates.