VFX-støtte

Til dig, der skal bruge visuelle effekter i dit projekt

VFX-support er for dig, der har brug for visuelle effekter i dit projekt, som allerede har opnået produktionsstøtte.

Ansøgningsbetingelser

Som et led i produktionsstøtten kan du ansøge om VFX-støtte til dit projekt. Du ansøger om støtten via den almindelige produktionsstøtte. Dvs. at du kun kan få VFX-støtte, hvis du søger og opnår produktionsstøtte til dit projekt.

Hvis du søger om VFX-støtte, skal du aflevere et storyboard på VFX-sekvenserne i din produktionsstøtte-ansøgning sammen med de øvrige bilag. Storyboardet danner rammen for et VFX-møde med VFX-trainee Thoma Andreasen & tekniker Torben Ræbild, såfremt dit projekt får støttetilsagn.

Det er først på VFX-mødet, at selve VFX-støtten behandles, og det afgøres, hvorvidt VFX-sekvenserne kan lade sig gøre. Du kan dermed godt få produktionsstøtte uden at få VFX-støtte.

Ansøgning

Du ansøger om VFX-støtte via produktionsstøtten. Find ansøgningsskemaet for produktionsstøtte herunder.