Vi har flere forskellige støtteformer, som du kan søge. Herunder kan du læse nærmere om regler og fremgangsmåde for hver af dem.

 • Løbende ansøgning
 • Max. 2.000 kr. + udstyr og klippefaciliteter
 • Der bookes et møde med en filmkonsulent fra Odense Filmværksted
 • Til mødet skal du medbringe et udfyldt ansøgningsskema, manus, moodboard m.m.
 • Du har 7 min. til at pitche din idé
 • Konsulenterne har 7 min. til respons
 • Derefter går du ud, mens konsulenten gennemgår materialet
 • Hvis du får et ja, aftaler vi et udviklingsmøde og på det møde, får du besked på, om der kan ydes økonomisk støtte ud over lån af udstyr og klippefaciliteter
 • Hvis du får et afslag – opfordrer vi til, at du kan søge igen med et nyt projekt

Du har 7 min. til at pitche din idé, uden afbrydelser. Herefter har vi 7 min. til at stille uddybende spørgsmål. Når de 14 min. er gået, bliver du bedt om at gå udenfor døren, mens vi vurderer din pitch. Til mødet skal I medbringe et udfyldt ansøgningsskema, manus, moodboard m.m. – alt hvad I har forberedt.

Hvis du får et ja, indkaldes du til et udviklingsmøde, hvortil du skal lave en enkelt pilot, aflevere et manus, et budget og en holdliste. Hvis du allerede har dele af dette på plads inden det første pitch møde vil det være en klar fordel, men det er ikke et krav.

Derefter afklares det om du også får økonomisk støtte ud over ret til lån af udstyr og klippefaciliteter.

For at kunne opnå støtte hos os er det et krav, at du har et hold, der kan forløse projektets tekniske udfordringer. For de af jer, der ikke har et hold, har vi gjort det muligt for dig at pitche jeres idé for vores TaskForce. TaskForce bestemmer selv, hvilke produktioner de ønsker at være med på og er således ikke garanteret jeres produktion. Det handler derfor om at sælge jeres filmidé endnu en gang.

Gode råd til din pitch

 • Ansøgningsfrist første hverdag i marts og oktober
 • Max. 20.000 kr. + udstyr og klippefaciliteter
 • Vi modtager ansøgningen og kvitterer med en mail samme dag, der giver svar på, hvornår du kan forvente at få en afklaring
 • Ansøgningen bedømmes på det indsendte ved ansøgningsfristen. Der holdes ikke møder med ansøger før bevillingsudvalget har taget stilling
 • Bevillingsudvalget består af to eksterne konsulenter – det er nye konsulenter ved hver runde
 • Mødet med bevillingskonsulenterne afholdes som regel inden for tre uger
 • På bevillingsmødet udvælger de projekter, der opnår støtte – og der fastsættes et støttebeløb
 • Dagen efter bevillingsmødet (ca. tre uger efter ansøgningsfrist) sender Odense Filmværksted svar til ansøgerne
 • I svaret beder vi dig om at komme med et bud på, hvornår der kan afholdes et udviklingsmøde, hvor feedback fra konsulenterne videreformidles
 • Bevillingskonsulenterne begrunder deres tilsagn eller afslag – men al kommunikation foregår med Odense Filmværksteds egne konsulenter

Du ansøger via vores ansøgningsskema, hvorefter to eksterne konsulenter fra branchen udvælger de projekter, der skal støttes, og med hvor meget. Den økonomiske støtte kan dog maksimalt løbe op i 20.000 kr.

Konsulenterne begrunder deres tilsagn eller afslag – og al fortsat kommunikation foregår med Odense Filmværksteds egne konsulenter.

Det er et krav at du har følgende klar til din ansøgning:

 1. Udfyldt ansøgningsskema
 2. Treatment og el. manuskript
 3. Moodboard
 4. Storyboard/Skudliste af filmens hovedscene
 5. Holdliste (produktionshold + ønskede skuespillere)
 6. Budget

Den ordinære støtte er for dig, der allerede har erfaring med at lave film og har opnået et grundlæggende teknisk niveau der gør dig i stand til at forløse projektet.

Vi skal modtage to filer. Ansøgningsskema og bilagsdokument. Alle bilag skal samles i ét dokument. Ansøgningen mailes og skal være modtaget senest kl. 12 på ansøgningsdagen.

Du kan skrive eller ringe til filmkonsulent Mette Bihl på mette@ofilm.dk og 25578822 og booke et præ-møde, hvor vi snakker din idé igennem og vores krav til ansøgninger.

 • Løbende ansøgningsfrist med motiveret ansøgning på mail til mette@ofilm.dk
 • Der kvitteres med en mail ved modtaget ansøgning
 • Konsulenterne ved Odense Filmværksted vurderer ansøgningen og indkalder til møde, hvis ansøgningen bevilliges
 • På mødet aftales hvem, der kontakter mentoren og hvordan forløbet skal foregå
 • Afslag gives pr. mail
 • Max. 5.000 kr. i honorar til en mentor