Odense Filmværksted har en del filmudstyr talenterne kan låne til deres projekt. Det er en forudsætning, at filmprojektet har opnået støtte, enten i form af vores Pitch pulje, Ordinære støtte eller af vores ekstraordinære puljer.

Udlevering og aflevering af udstyr skal foregå mandag til fredag i åbningstiden. Udstyr udleveres og modtages ikke udenfor aftalt tid. Der skal være aftalt et fast tidspunkt på forhånd mellem ansøger og teknikker Torben Ræbild. Ved udlevering skal der underskrives en udlånsaftale af ansøgeren. Det er et krav, at ansøgeren selv underskriver. Er ansøgeren ikke tilstede, er det ikke muligt at få udleveret udstyret. Udlånsaftalen er en komplet liste over lånt udstyr. Odense Filmværksted kræver et depositum på 500 kr. for udlån af udstyr. Pengene refunderes såfremt udstyret afleveres i god stand og pakket, som det blev udleveret. I tilfælde af mangelfuld aflevering af udstyr tilbageholdes depositum indtil alt er afleveret. Ved aflevering af udstyr skal det være ansøgeren, der kommer med udstyret.

Husk at booke udstyr således, at I har god tid til at tjekke udstyret inden produktion, og tjekke udstyret inden I afleverer. Ved for sen aflevering opkræves dagsleje af alt udstyr til almindelige branchetakster. Dette gælder også for eventuelle løsdele, så vær opmærksom på, at I får alle dele afleveret.

Ved produktioner i Danmark er udstyret forsikret gennem Odense Filmværksted. Ved rejser til udlandet er det nødvendigt, at I selv tegner en forsikring. Kontakt eget forsikringsselskab vedrørende en sådan forsikring.

OBS
Hvis udstyret går i stykker som følge af misvedligehold eller skødesløs behandling, hæfter produktionsholdet for det, og vil ikke kunne få udleveret de sidste 20% af bevillingen, samt låne andet udstyr, før der er indgået en aftale om erstatning.

Kontakt vores tekniker Torben Ræbild på tr@ofilm.dk og få tilsendt en opdateret liste over det udstyr Odense Filmværksted har til rådighed. Det skal altid være ansøgeren fra ovennævnte støtteordninger, der foretager kontakten og den efterfølgende kommunikation.