Tematik:

Præmis og tematik er ikke det samme. Præmissen kan antyde en tematisk retning, men som udgangspunkt er tematikken noget helt konkret, mens præmissen er det overordnede udsagn. De enkelte tematikker i Rejseholdet kunne fx være jalousi eller hævn; en kvinde har en affære med en gift mand, og fordi hun er så jaloux på mandens kone, sætter hun ild på deres hus, og derfor kommer hun til at brænde hele familien inde.

En tematik i en Ude Bedst historie kunne være, at en ung mand er rejst ud, fordi han er blevet uvenner med sin far (den rige far accepterer ikke sønnens valg af en fattig kæreste), men da faren senere bliver syg, må den unge mand vende hjem og må forsone sig med sin far inden han dør. Samtidig genforenes han – måske, men oftest – med sin elskede. Derfor er det bedre at Være Hjemme. Der er altså forskellige tematikker i spil; far – søn relationen, kæreste problemet (klasseforskel) osv.

Du fremsætter altså en påstand, og undersøger den igennem forskellige tematikker.

Ved at lave en meget enkel præmis, sikrer du dig altså et godt værktøj, du kan støtte dig til igennem hele skriveprocessen. Spørg dig selv: Vil min karakter vælge A eller B i denne situation ud fra min præmis? Vil en karakter, der har som mål at opklare sin families fortid, pludselig afvige fra den plan og bruge 2-3 scener på noget helt andet? Vil hun lade sig overtale af andre til ikke at opsøge de svar? Nej, hun vil forfølge det mål og ignorere de advarsler hun får i alle scener; derved virker hun konsekvent og fremstår mere troværdig og helstøbt. Og samtidig sikrer du dig, at alle dine scener har det samme narrative formål, nemlig at pege frem mod om det nu også koster at se bag tæppet.

Scener der ikke peger i denne retning bør ændres.

En tematik i Akvarium kunne være angst; angst for at leve sit liv, angst for at møde verden. Det kunne være sorg; har manden valgt at leve i isolation fordi hans kone er død?

Overordnet set handler det om, at gøre sig klart hvad man vil med sin historie. Hvis man har en klar præmis og en tematik man føler trang til at udforske, så hold dén kurs og vær forberedt på at slette og skrive om, hvis der er scener og elementer som peger i en helt forkert retning.

Jo større forståelse du har for din karakters motiv, jo nemmere vil det være at afgøre hvordan karakteren vil handle i de situationer du skaber. Hvis du ved at din karakter er angst og bange for omverdenen, så vil det være naturligt at vise, at han tøver inden han åbner døren, sådan som det sker i Akvarium.