Karrieremuligheder

Hvilke muligheder er der for filmuddannelse?

Her kan du se de uddannelser og tilbud, der findes,
som du kan bruge for at skabe dig en karriere i filmbranchen. 

Hvad vil du være, når du bliver stor?

Det klassiske og utroligt irriterende spørgsmål, som du stilles konstant gennem din opvækst.

Ikke desto mindre findes der forskellige former for film- og medieuddannelser og -tilbud i Danmark, som alle uddanner dig til noget forskelligt. De strækker sig fra praktiske filmuddannelser og filmværksteder, hvor du dygtiggør dig som fx instruktør eller manuskriptforfatter, til universitetsuddannelser og professionsbachelorer, hvor du arbejder mod en karriere som fx underviser, forsker, konsulent, vejleder eller anmelder.

Hvis du ved, du gerne vil arbejde inden for medier og film, er der derfor en væsentlig forskel på, hvad du skal vælge alt efter, om du vil lave film eller undervise i film. Groft opdelt, kan du gå ud fra, at:

  1. hvis du vil lave film, skal du søge mod filmværkstederne, filmskolen og praktiske filmtilbud, hvor fokus er på at producere visuelle fortællinger
  2. hvis du vil undervise eller forske i film, skal du søge mod universiteterne og professionsbachelorerne, hvor fokus er på at analysere visuelle fortællinger

Dog skal vi skynde os at slå fast, at der ikke er én rigtig eller forkert vej mod det, du gerne vil. Flere af uddannelserne neden for lægger sig fx i gråzoner ift., om de kvalificerer dig til at lave film eller undervise eller retter sig mod tv-branchen eller filmbranchen osv. Kort sagt: der er ikke en one size fits all-model.

Herunder kan du se en liste med uddannelsesmuligheder og generelle filmtilbud. Klik på dem for at læse mere.