Pure Urban Kultur Battle

Details
Date:

juni 1

Time:

02:00 pm - 04:00 pm

Organizer

Odense Filmværksted

Website: Organizer's Website
Venue

Kansas City / Denmark

Munkebjergvej 140

Odense, Denmark, 5230

(For English read below)

Er du filmskaber, musiker eller kunstner? Har du lyst til at vinde 7500 kr.? Så hold godt fast …

Det Fynske Kunstakademi, Kansas City og Odense Filmværksted går sammen om at opfordre aktører inden for disse tre faggrupper til arbejde sammen om at skabe skæve produktioner, hvor kulturformer sættes sammen.

Konkurrencen finder sted på Pure Festival den 1. juni 2018, hvor grupper skal battle mod hinanden med deres produktioner.

Præmien til førstepladsen er 7500 kr.*

For at kulturformerne bliver sat sammen, konkurrerer man i grupper. Man kan enten tilmelde sig med en gruppe eller blive sat sammen i en gruppe.

Krav til deltagelse:
– Du er fyldt 18 år
– Du har uddannelse eller erfaring inden for kunst, musik eller film

Hvis du tilmelder en gruppe, gælder yderligere følgende krav:
– Gruppen har aktører fra mindst to af kulturformerne
– Gruppen består af to til fem personer

Krav til produktion:
– Varighed maks. 7 minutter
– Kan vises på en scene eller et lærred

Vi åbner for ansøgninger den 26. februar!
Ansøgningsfrist 1. april 2018.

Som inspiration til grupperne inviterer Det Fynske Kunstakademi, Kansas City og Odense Filmværksted til tre talks om, hvordan man kan sætte kulturformerne sammen.

)*Kontante præmier er skattepligtige. Vinderen har selv ansvar for at skrive præmien i sin årsopgørelse.

Are you a film maker, a musician or an artist? Would you like to win 7500 DKK? Then hold on tight …
Funen Art Academy, Kansas City and Odense Film Workshop are in a collaboration encouraging the three kinds of cultural groups to work together and create new productions.

The competition takes place on Pure Festival on June 1st, 2018, where the participating groups are to battle against each other with their productions.

The winning group receives a prize of 7500 DKK. *

For the culture forms to be working together, the competition will be in groups. You can either apply as a group or be put in a group.

Requirements for participations:
– You are over 18 years old
– You have educational or experiential background in art, music or film

If you apply as a group, following requirements apply:
– The group has participants from at least two of the culture forms
– The group consists two to five persons

Requirements for the production:
– Duration: max. 7 minutes
– It can be performed/screened on a stage or a screen

We open for applications the 26th of February!
Deadline for applications is the 1th of April 2018.

As an inspiration to the groups we – Funen Art Academy, Kansas City and Odense Film Workshop – invite to three open talks about how you can build bridges between the culture forms.

)*Cash prizes are taxable, and it is the winners own responsibility to indicate the information in the annual tax statement.

Leave a Reply

Your email address will not be published.