Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø på din produktion er essentielt

Et godt arbejdsmiljø er fundamentet for, at vi har lyst til at blive ved med at lave film.
Bliv klogere på, hvad du kan gøre for et godt arbejdsmiljø på din produktion.

Hvad er arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø dækker over de fysiske og psykiske rammer på din produktion. Det relaterer derfor både til forhold som sikkerhed, adgang til basale fornødenheder som vand og mad, arbejdspres, arbejdstid og hviletid, stemning og tone på set og meget mere.

Det er med andre ord et komplekst og stort område, og vi forventer derfor ikke, at du ved og gør alt, men derimod, at du tager stilling og imødekommer basale retningslinjer.

På Odense Filmværksted har vi taget en arbejdsmiljø-uddannelse, og vi er klar til at hjælpe dig med at imødekomme de mest basale retningslinjer for et godt og trygt arbejdsmiljø på din produktion – både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Hvorfor skal du gå op i arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø på din produktion er fundamentet for, at folk har lyst til at arbejde sammen med dig igen. Derudover er du med til at sikre, at andre bliver inspireret af din gode måde at gøre tingene på, hvilket spreder ringe i vandet til andre produktioner.

Dét skal du gøre på din produktion

Hvis du får støtte af Odense Filmværksted, skal du udpege en Safety Manager på din produktion, der tager stilling til og har ansvaret for at sikre rammerne for et godt arbejdsmiljø igennem alle produktionsfaser (på pitchstøtten er dette blot en anbefaling).

Safety Manageren skal herunder:

  1. lave en generel vurdering af arbejdsmiljøet på din produktionen ifm. vores tekniske uddybning
  2. læse vores retningslinjer for et godt arbejdsmiljø og gerne implementere dem på din produktion (se retningslinjer neden for)

Vi gennemgår din produktion og hjælper dig på vores obligatoriske workflowmøde.

Har du oplevet problemer med arbejdsmiljø på set?

Hvis du har oplevet problemer med arbejdsmiljøet på en eller flere produktioner, hører vi gerne fra dig, så vi ved, hvad der sker på produktionerne, og så vi kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet fremadrettet.

Odense Filmværksteds Go To-personer

Kontakt én af følgende Go To-personer, hvis du ønsker at dele en oplevelse om dårligt arbejdsmiljø.

Du behøver ikke udpege enkeltpersoner, og vi behandler din henvendelse anonymt, hvis du ønsker det.

Direktør Mette Bihl: mette@ofilm.dk // 2557 8822
Produktionsleder Nicklas Clark: nicklas@ofilm.dk // 2557 8825

Code of Conduct

Vores Code of Conduct har til formål at fungere som en guide for, hvilken adfærd vi forventer af os selv, vores talenter og samarbejdspartnere.

Vi behandler alle henvendelser om brud på vores code of conduct med alvor og fortrolighed.

Politik ved krænkende adfærd

På Odense Filmværksted tolererer vi ikke krænkende adfærd af nogen art. Herunder kan du se, hvordan vi håndterer henvendelser ifm. krænkende adfærd.