Bæredygtig filmproduktion

Sådan producerer du bæredygtigt

Vi skal passe på kloden og hinanden, selvom vi gerne vil lave fede film.

Sådan producerer du mere bæredygtigt

Vi skal passe på kloden og hinanden, selvom vi gerne vil lave fede film. Heldigvis udelukker det ene ikke det andet.

Når du får produktionsstøtte hos os, skal du udpege en Green Manager, som har ansvaret for at udarbejde en bæredygtighedsplan for din produktion, og at tiltagene bliver efterlevet.

Samtidig bliver du i vores tekniske uddybning bedt om at tage stilling til bæredygtig ledelse, og hvordan I på produktionen så vidt muligt sikrer jer, at alle er trygge og arbejder under ordentlige vilkår.

Green Producers Tool

Som noget nyt har du mulighed for at få oprettet din produktion i GREEN PRODUCERS TOOL, så du kan lave en præcis beregning på din produktions CO2-forbrug og få en rapport på selvsamme.

Kontakt produktionsleder Nicklas Clark for at få adgang og vejledning.

Den grønne pakke

Vores grønne pakke er med til at sikre, at du eliminerer en stor del af det plastic og engangsservice, der normalt knytter sig til filmproduktioner.

Du booker pakken sammen med dit produktionsudstyr.