Diversitet & inklusion

Læs hvordan vi arbejder med diversitet og inklusion

På Odense Filmværksted har vi et både stigende og
løbende fokus på diversitet og inklusion.

Diversitet & inklusion

På Odense Filmværksted har vi et både stigende og løbende fokus på diversitet og inklusion.

Det er vigtigt for os, at alle uagtet identitetsmarkører som fx race, køn, etnicitet eller handicap føler sig velkomne på værkstedet og føler, at de har de samme muligheder som alle andre.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, idéer, tanker, ris eller ros ifm. vores diversitets- og inklusionsindsats, er du meget velkommen til at kontakte os.

Sådan arbejder vi med diversitet & inklusion

Vi arbejder med diversitet og inklusion ved at forsøge at tiltrække ansøgere og nye filmskabere på tværs af fx ovennævnte identitetsmarkører og demografi. Det er vigtigt, fordi vi med større mangfoldighed i filmbranchen sikrer, at flere historier bliver fortalt fra flere perspektiver.

Derudover har vi i 2023 gennemgået vores eksterne kommunikation med eksperter inden for området for at skabe en bevidsthed hos os selv omkring, hvordan vi kommunikerer udadtil, hvem vi derved taler til og ikke mindst ikke taler til.

I 2024 vil vi i samarbejde med DFI desuden påbegynde en permanent og målrettet indsats, så vi er med til at sikre større mangfoldighed inden for filmbranchen. Det gør vi, fordi vi føler et stort ansvar for at talentudvikle kommende filmskabere og dermed præge filmbranchen, som den vil se ud og agere i fremtiden.

Det er et fokusområde, som er permanent, og som vi både bliver klogere på og forhåbentlig bedre til løbende.