Færdiggørelsesstøtte

Til dig, der skal færdiggøre et stort projekt

Færdiggørelsesstøtten er til dig, der skal færdiggøre en low budget-spillefilm – enten fiktion eller dokumentar.

Formål

Færdiggørelsesstøtten har til formål at hjælpe uafhængige filmskabere, som skal færdiggøre et lavbudgets værk i kommerciel spillelængde.

Retningslinjer

 • Ansøgningsfrist fire gange årligt ifm. produktionstøtten
 • Støttebeløb: Op til 98.000 kr.
 • Ved fiktionsprojekter: Den endelige varighed skal være min. 75 min.
 • Ved dokumentar: Den endelige længde skal være min. 50 min.
 • Projektet skal have en kommerciel distributionsaftale
 • Producent eller co-producent skal være et etableret selskab fra den syddanske region
 • To af A-funktionerne skal være bosiddende i region Syddanmark

Ansøgningsproces

 • Indsend din ansøgning sammen med de krævede bilag inden deadline
 • Vi videresender dit materiale til den eksterne bevillingskonsulent
 • Senest fire uger fra ansøgningsdeadline modtager du en afgørelse samt begrundelse fra bevillingskonsulenten
 • Ved tilsagn/LOC: Vi indkalder dig til et møde med henblik på at få klarlagt det videre forløb samt få underskrevet bevillingen
 • Post-produktionen skal helt eller delvist foregå på Odense Filmværksted

Ansøgningsskema

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • Begrundelse og motivationen for at ansøge om færdiggørelsesstøtte
 • Et råklip af den foreløbige film eller uddrag heraf
 • Synopsis af fortællingen
 • Manuskript eller treatment
 • Listeoptegnelse over cast & crew
 • En produktionsplan og tidsramme for post-produktionen
 • CV for instruktør, producer og manuskriptforfatter
 • Et budget
 • En kommerciel distributionsaftale eller som minimum et oplæg til en kommerciel distributionsplan
 • En finansieringsplan udarbejdet af co-producenten i samarbejde med filmens ansvarlige producer.
 • CV for co-producenten
 • Co-producentens filmografi

Støttevilkår

Læs om vilkårene for støtte, såfremt du opnår et støttetilsagn til dit projekt.

Ordningen støtter ikke

 • Projekter, der ikke allerede er i produktion
 • Projekter, hvor vi vurderer, at fondens fundats ikke efterleves

Dét skal du være opmærksom på

 • Du skal bo i Danmark eller have en dansk co-producer for at komme i betragtning til støtte

Fundats

Vi lægger primært vægt på:

 • at projektet bidrager til – og udvikler det fynske filmmiljø. Fx ved:
  • at ansøger bor på Fyn
  • ved inddragelse af fynske A-funktioner blandt crewet
  • at post-produktionen foregår på Fyn
 • at talentet rykker sig og matcher formatet
 • at historien er engagerende, vedkommende eller nytænkende