Kernefortælling

Vi er blevet mere end 40 år gamle, men har aldrig været stærkere.

Vi står på skuldrene af Odense Kommune og Filmtalent og har derudover
et stærkt lokalt, nationalt og internationalt netværk.

Vores vision

Vi vil være førende inden for talentudviklingen af digitale, visuelle fortællere til den professionelle branche i samspil med et stærk lokalt, nationalt og internationalt netværk.

Kernefortælling

Odense Filmværksted er et rum for læring – et helle for unge, aspirerende filmskabere og et værksted for fortællinger. Et nærværende og personligt læringsrum for modige talenter og deres vej til filmens verden – eller ud af den. 

Odense Filmværksted er summen af passionerede, nærværende talentudviklere og de filmskabere, der bruger det læringsrum, vi faciliterer. Vi er her for alle – fra de uprøvede til de stræbsomme og målrettede. Vores fokus er på mennesket bag den gode historie, og vi skaber rammerne for afklaring, selvuddannelse og learning by doing via vejledning, feedback og varm kaffe på kanden. Det er sådan, vi lever vores læringsrum og vores metode ud. Hver dag. 

Vi vil også gerne give tilbage til det samfund, vi er en del af. Vi er derfor også et åbent kulturtilbud til den brede offentlighed, hvor vi skaber skæve og anderledes kulturoplevelser i samarbejde med talenterne. Vi har et særligt fokus på udsatte borgere, som vi kan give et kulturelt frirum med lukkede arrangementer, der giver et indblik i filmens magiske verden. 

Vi lever for Fyn, men sender gerne talentet videre. Videre med hjertet fuld af passion, mod og vedholdenhed. 

Dét er Odense Filmværksted. Og du kan begynde i dag. 

Code of Conduct

Vores Code of Conduct har til formål at fungere som en guide for, hvilken adfærd vi forventer af os selv, vores talenter og samarbejdspartnere.

Vi behandler alle henvendelser om brud på vores code of conduct med alvor og fortrolighed.

GDPR

Se her, hvordan vi opbevarer din data.

Politik ved krænkende adfærd

På Odense Filmværksted tolererer vi ikke krænkende adfærd af nogen art. Herunder kan du se, hvordan vi håndterer henvendelser ifm. krænkende adfærd.

Værkstedets rolle & metode

Omdrejningspunktet for vores talenter er learning by doing via økonomisk støtte og udlån af state of the art-produktionsudstyr. Det er vigtigt, at talenterne bruger værkstedet og hinanden. Med andre ord er Odense Filmværksted en arena for crowdsourcing, sparring, vidensdeling og netværk – et rum for læring, fejl og udvikling.

Som værksted lægger vi vægt på en personlig, engagerende og nærværende relation med alle talenter i vores hus. Omdrejningspunktet for vores talentudvikling er Zooming – en metode, der dækker over en række vejledningsværktøjer, hvor du kan blive klogere på dig selv, din historie, din proces og alt derimellem – både individuelt og i grupper.

Vi kan med andre ord hverken give dig svar eller løsninger, men derimod øvelser og spørgsmål, som forhåbentlig gør dig bedre i stand til at identificere og løse dine udfordringer.

Zooming

Zooming er vores metode og tilgang til talentudvikling, der tager afsæt i en række forskellige coaching- og vejledningsværkstøjer, som er udarbejdet på baggrund af mange års læring og erfaring.

Du bliver tilbudt et forløb, hvor dit projekt bliver skærpet både på historien og processen. Dette kan foregå både individuelt og i grupper.

En væsentlig del af Zooming er naturligvis feedback. Feedback skal hos os forstås som en tilgang, der stiller spørgsmål, udfordrer, opmuntrer og vejleder. Herudover vil vi i feedbacksessioner sammenholde vores oplevelse af dit projekt med dine intentioner for dit projekt.

Dit konkrete forløb aftales med vores filmkonsulenter, og forløbet er forpligtende for begge parter.