Metode

Som aktivt talent har vi en række metoder til at udvikle dig og dit projekt

Vi har en metodisk tilgang til talentudvikling og understøtter og træner talenter i produktion af digitale visuelle fortællinger lige fra ansøgningstidspunktet til færdigmelding.

Værkstedets rolle & metode

Omdrejningspunktet for vores talenter er learning by doing via økonomisk støtte og udlån af state of the art-produktionsudstyr. Det er vigtigt, at talenterne bruger værkstedet og hinanden. Med andre ord er Odense Filmværksted en arena for crowdsourcing, sparring, vidensdeling og netværk – et rum for læring, fejl og udvikling.

Som værksted lægger vi vægt på en personlig, engagerende og nærværende relation med alle talenter i vores hus. Omdrejningspunktet for vores talentudvikling er Kreative processer – en metode, der dækker over en række vejledningsværktøjer, hvor du kan blive klogere på dig selv, din historie, din proces og alt derimellem – både individuelt og i grupper.

Bemærk: Vores metode dækker ikke over svar eller løsninger, men derimod på øvelser og spørgsmål, som forhåbentlig gør dig bedre i stand til at identificere og løse dine udfordringer.

Kreative processer

Kreative processer er vores metode og tilgang til talentudvikling, der tager afsæt i en række forskellige coaching- og vejledningsværkstøjer, som er udarbejdet på baggrund af mange års læring og erfaring.

Du bliver tilbudt et forløb, hvor dit projekt bliver skærpet både på historien og processen. Dette kan foregå både individuelt og i grupper.

En væsentlig del af kreative processer er naturligvis feedback. Feedback skal på Odense Filmværksted forstås som en tilgang, der stiller spørgsmål, udfordrer, opmuntrer og vejleder. Herudover vil vi i feedbacksessioner sammenholde vores oplevelse af dit projekt med dine intentioner for dit projekt.

Dit konkrete forløb aftales med Odense Filmværksteds filmkonsulenter, og forløbet er forpligtende for begge parter.

Talenterne konkluderer

Når man er færdig med sin film, har man formentlig lært uendeligt meget. Hør her lidt om de succeser, fejl og oplevelser, som talenterne har taget med sig fra filmskabelsesprocessen.