Supplerende støtte – Filmtalent

Til dig, der har brug for støtte fra et andet filmværksted under Filmtalent

Supplerende støtte er til dig, der allerede har støtte fra ét filmværksted, men som mangler produktionsudstyr eller faciliteter, som det pågældende værksted ikke kan tilbyde.

Ansøgningsbetingelser

Støtten er en need to have-udstyrsstøtte. Dvs. du kun kan få bevilget støtte, hvis dit støtteværksted ikke ligger inde med udstyr, du skal bruge i en specifik periode for at optage eller færdiggøre din film.

Ansøgningsprocedure

Mulighed 1: Du har støtte fra Odense Filmværksted og ønsker supplerende støtte fra Aarhus, Viborg eller København

  • Støttemodtager tager kontakt til vores direktør Mette og begrunder, hvad du skal bruge af udstyr eller faciliteter til dit projekt, som Odense Filmværksted ikke ligger inde med i din produktionsperiode.
  • Hvis din begrundelse accepteres, tager vores direktør kontakt til værkstedslederen fra det værksted, du ønsker supplerende støtte fra
  • Det supplerende støtteværksteds leder beslutter sig herefter for, om der gives støtte eller afslag.
  • Hvis du får supplerende støtte, aftaler du selv støttevilkårene med det pågældende værksted. Disse må ikke konflikte med vores støttevilkår. Læs derfor dine støttevilkår grundigt igennem først.

 

Mulighed 2: Du har støtte fra Aarhus, Viborg eller København og ønsker supplerende støtte fra Odense Filmværksted

  • Støttemodtager tager kontakt til dit støtteværksted.
  • Hvis dit støtteværksted godkender dit ønske om at søge supplerende støtte hos os, tager værkstedslederen kontakt til os
  • Hvis du herefter får tilsagn om supplerende støtte, beder vi dig udfylde ansøgningsskemaet her på siden
  • Du skal møde fysisk op på Odense Filmværksted og underskrive bevillingsaftalen, før vi udleverer støtten – evt. samme dag.
  • I bevillingsaftalen forpligter du dig til at kreditere os med logo i din film

Ansøgningsskema

NB: Har dit projekt tidligere fået afslag fra et filmværksted i Filmtalent, kan du ikke søge supplerende støtte fra selvsamme værksted.

Støttevilkår

Læs om vilkårene for støtte, såfremt du opnår et støttetilsagn til dit projekt.