Supplerende støtte

Til dig, der har brug for støtte fra et andet filmværksted under Filmtalent

Supplerende støtte er til dig, der allerede har støtte fra ét filmværksted, men som mangler produktionsudstyr eller faciliteter, som det pågældende værksted ikke kan tilbyde.

Ansøgningsbetingelser

Støtten er en need to have-udstyrsstøtte. Dvs. du kun kan få bevilget støtte, hvis dit støtteværksted ikke ligger inde med udstyr, du skal bruge i en specifik periode for at optage eller færdiggøre din film.

Ansøgningsprocedure

Mulighed 1: Du har støtte fra Odense Filmværksted og ønsker supplerende støtte fra Aarhus, Viborg eller København

  • Tag kontakt til os og begrund, hvad du skal bruge af udstyr eller faciliteter til dit projekt, som Odense Filmværksted ikke ligger inde med i din produktionsperiode.
  • Hvis din begrundelse accepteres, tager vi kontakt til det værksted, du ønsker supplerende støtte fra
  • Det supplerende støtteværksted beslutter selv, om der gives støtte eller afslag.
  • Hvis du får supplerende støtte, aftaler du selv støttevilkårene med det pågældende værksted. Disse må ikke konflikte med vores støttevilkår. Læs derfor dine støttevilkår grundigt igennem først.

 

Mulighed 2: Du har støtte fra Aarhus, Viborg eller København og ønsker supplerende støtte fra Odense Filmværksted

  • Tag kontakt til dit støtteværksted og begrund dit ønske om supplerende støtte
  • Hvis dit støtteværksted godkender din anmodning, skal dit støtteværksted give os besked
  • Hvis vi kan imødekomme dine udstyrsønsker, sender vi dig et ansøgningsskema, støttevilkår og støttetilsagn til underskrift
  • I støttetilsagnet forpligter du dig til at kreditere os med logo i din film

Ansøgningsskema

NB: Har dit projekt tidligere fået afslag fra et filmværksted i Filmtalent, kan du ikke søge supplerende støtte fra selvsamme værksted.