Om Odense Filmværksted

Læs om alt hvad vi er og stræber efter at være.

Her kan du se lidt om, hvad Odense Filmværksted er, vores metode,
og hvordan vi definerer talent

Hvad er et filmværksted?

Odense Filmværksted er for dig, der vil lave film på Fyn. Det kræver, at du har lyst til at fortælle historier i levende billeder. Resten lærer du hen ad vejen.

Vi støtter primært kortfilm – både dokumentar og fiktion. Du kan søge om penge og udstyr til din produktion. Vi tilbyder også klipperum, colorgradingsuite og mixbiograf, så du kan producere en film fra start til slut. Vi er sparringspartnere gennem hele processen, og vi afholder løbende events, hvor du kan blive dygtigere og møde andre filmskabere.

Det er her, du laver din første film og lærer af dine fejl. Det er her, du laver film, der kan vinde priser på de største festivaler i verden. Og alt derimellem. Vi er et lille værksted med fokus på mennesket bag filmen. Her lærer du ved at producere film igen og igen. Learning by doing.

I en tid, hvor du kan lære det hele på YouTube, er vi stedet på Fyn, hvor du finder rigtige mennesker med de samme filmdrømme og ambitioner som dig selv. Hvor døren er åben, hvor du kommer og går, og hvor der ikke findes dumme spørgsmål.

Vi er en del af Fonden Filmtalent og det internationale netværk Screen Talent Europe. Derfor har vi et stærkt lokalt, nationalt og internationalt netværk til gavn for dig.

Hos os bliver du afklaret på, om du skal leve af at lave film – og hvis du skal, sender vi dig gerne videre i vores netværk til uddannelse eller branche.

Hvem er vi til for?

Odense Filmværksted er for dig, der vil lave film på Fyn. Det er her, du laver din første film og lærer af dine fejl. Og måske den næste, den næste igen og måske også den sidste. Alles rejse er forskellig.

Selvom du kan lære meget på YouTube, er vi stedet, hvor du finder mennesker med de samme filmdrømme og tvivl som dig selv. Hvor døren er åben, hvor du kommer og går, og hvor der ikke findes dumme spørgsmål.

Hvad er et talent?

Vi kalder alle, der producerer en film med støtte fra Odense Filmværksted, for et talent. Nogle af de kompetencer vi ser ved et talent, er nysgerrighed, kreativitet, vedholdenhed, gode samarbejdsevner, at de kan reflektere og har lyst til at fortælle historier og lave film.

Et talent skal have modet til at sætte sig selv i spil, turde fejle og finde sin personlige stemme/sin rolle på trods af udfordringer, modgang og afslag.

Værkstedets rolle & metode

Omdrejningspunktet for vores talenter er learning by doing via økonomisk støtte og udlån af produktionsudstyr og faciliteter som vores klipperum, mixbiograf og colorgradingsuite. Vi er med andre ord med dig hele vejen fra idéudvikling til færdig film i det omfang, du har brug for.

Det er vigtigt, at I som talenter bruger værkstedet og hinanden. Med andre ord er Odense Filmværksted en arena for crowdsourcing, sparring, vidensdeling og netværk – et rum for læring, fejl og udvikling.

Som værksted lægger vi vægt på en personlig, engagerende og nærværende relation med alle jer talenter i vores hus. Omdrejningspunktet for vores talentudvikling er Zooming – en metode, der dækker over en række vejledningsværktøjer, hvor du kan blive klogere på dig selv, din historie, din proces og alt derimellem – både individuelt og i grupper.

Vi kan med andre ord hverken give dig svar eller løsninger, men derimod øvelser og spørgsmål, som forhåbentlig gør dig bedre i stand til at identificere og løse dine udfordringer.

Zooming

Zooming er vores metode og tilgang til talentudvikling, der tager afsæt i en række forskellige coaching- og vejledningsværkstøjer, som er udarbejdet på baggrund af mange års læring og erfaring.

Du bliver tilbudt et forløb, hvor dit projekt bliver skærpet både på historien og processen. Dette kan foregå både individuelt og i grupper.

En væsentlig del af Zooming er naturligvis feedback. Feedback skal hos os forstås som en tilgang, der stiller spørgsmål, udfordrer, opmuntrer og vejleder. Herudover vil vi i feedbacksessioner sammenholde vores oplevelse af dit projekt med dine intentioner for dit projekt.

Dit konkrete forløb aftales med vores filmkonsulenter, og forløbet er forpligtende for begge parter.