Produktionsstøtte

Til dig, der har erfaring med filmproduktion.

Produktionsstøtte er for dig, der allerede har erfaring med at lave film
og skal i gang med et større projekt.

Retningslinjer

 • Frist: primo eller medio februar, maj, august og november
 • Du kan søge om op til 25.000 kr. i produktionsstøtte + produktionsudstyr og faciliteter
 • Der skal være min. 30 dage fra støttetilsagn til produktionsperioden
 • Dit projekt skal bidrage til det fynske filmmiljø – se fundats nederst på siden

Tilbud knyttet til ordningen

Jacob Katz er bevillingskonsulent i første halvår 2024

Bevillingskonsulenten i første halvår af 2024 (februar- og maj-runden) er manuskriptforfatter Jacob Katz Hansen.

Ham kan du møde d. 23. april kl. 16.30 på Odense Filmværksted.

Ansøgningsskema

Vi skal modtage din ansøgning senest kl. 12 på ansøgningsdagen.

Din ansøgning sendes sammen med følgende bilag i PDF-format:

 • Et visuelt treatment med beskrivelse af projektets univers, moodboard, billeder fra location, billeder af cast mm.
 • En finansieringsplan, der estimerer, hvad projektet koster at lave, og hvor pengene skal komme fra
 • En lanceringsplan med overvejelser omkring, hvordan du sikrer, din film kommer til at møde et publikum
 • En holdliste med angivelse af cast og crew (markér gerne de crewmedlemmer, der bor på Fyn)
 • Et manuskript (ved dokumentarprojekter vedlægges step-outline, treatment eller lign.)

Dine bilag skal samles som én PDF med undtagelse af manuskriptet, der uploades separat.

Ansøgningsproces

Ansøgningen:

 • Indsend din ansøgning inden deadline. Du kan søge om produktionsstøtte på op til 25.000 kr.
 • Vi kvitterer med en mail, der bekræfter, om ansøgningen er indstillet til behandling af den eksterne bevillingskonsulent.  Alternativt kan vi give et teknisk afslag, hvis ansøgningen ikke opfylder ordningens fundats eller bilagskravene.
 • Vi sender ansøgningsmaterialet til den eksterne bevillingskonsulent.
 • Den eksterne konsulent læser ansøgningerne og formulerer støttetilsagn eller afslag til ansøgerne sammen med én sides skriftlig feedback.

Indstillingsmøde med den eksterne konsulent:

 • Vi mødes med den eksterne bevillingskonsulent og gennemgår ansøgningerne, konsulentens noter samt støttetilsagn og afslag.
 • Senest fire uger fra ansøgningsfristen sender vi støttetilsagn og afslag til alle ansøgere.
 • Får dit projekt et afslag, tilbyder vi et uddybende møde, hvor vi sammen diskuterer, hvordan du kommer videre med dit projekt.
 • Får du et støttetilsagn kan dette enten være en udviklingsstøtte eller en produktionsstøtte.
 • Får du udviklingsstøtte, lægger vi sammen en udviklingsplan for projektet og fastsætter herunder rammerne for støtten.
 • Får du produktionsstøtte sender vi dig en teknisk/økonomisk uddybning, hvor du også uploader budget og en opdateret holdliste. Uddybningen danner grobund for et workflow-møde, hvor vi sammen kigger på produktionen som helhed.

Download skabeloner

Her kan du downloade skabeloner, som du kan bruge ifm. din ansøgning.

Ordningen støtter ikke

 • Projekter, der allerede er i optagelse
 • Projekter, der ikke lever op til fondens fundats

Dét skal du være opmærksom på

 • Du skal bo i Danmark eller have en dansk co-producer for at komme i betragtning til støtte
 • Du kan ikke ansøge to filmværksteder i samme ansøgningsrunde
 • Økonomisk støtte fra Odense Filmværksted kan ikke bruges på skuespiller-lønninger, leje af kamera/optik fra diverse udlejningsfirmaer samt festivaldistribution.

Fundats

Vi lægger primært vægt på:

 • at projektet bidrager til – og udvikler det fynske filmmiljø ved:
  • at ansøger bor på Fyn
  • at der er fynske A-funktioner på holdet
  • at produktionen eller post-produktionen foregår på Fyn
 • at projektet er realiserbart inden for de ansøgte rammer
 • at historien er engagerende, vedkommende eller nytænkende
 • at dit projekt, ambitionsniveau og holdets kompetencer matcher