Udviklings- og produktionsstøtte

Til dig, der har erfaring med filmproduktion.

Produktionsstøtte er for dig, der allerede har erfaring med at lave film
og skal i gang med et større projekt.

Retningslinjer

 • Frist: primo eller medio februar, maj, august og november
 • Udviklingsstøtte: Op til 5.000 kr. til en manuskonsulent, udviklingsture, pilot ell. lign.
 • Produktionsstøtte: Op til 25.000 kr. + produktionsudstyr og faciliteter
 • Der skal være min. 30 dage fra støttetilsagn til produktionsperioden
 • Dit projekt skal bidrage til det fynske filmmiljø – se fundats nederst på siden

Tilbud knyttet til ordningen

Ansøgningsproces

Ansøgningen:

 • Indsend din ansøgning inden deadline. I ansøgningsskemaet vælger du, om du søger udviklingsstøtte eller produktionsstøtte.
 • Vi kvitterer med en mail, der bekræfter, om ansøgningen er indstillet til behandling af den eksterne bevillingskonsulent.  Alternativt kan vi give et teknisk afslag, hvis ansøgningen ikke opfylder ordningens fundats.
 • Vores konsulent sender ansøgningsmaterialet til den eksterne bevillingskonsulent.
 • Den eksterne konsulent læser ansøgningerne og formulerer støttetilsagn eller afslag til ansøgerne sammen med én sides skriftlig feedback.

Indstillingsmøde:

 • Vores konsulenter mødes med den eksterne bevillingskonsulent og gennemgår ansøgningerne, konsulentens noter samt støttetilsagn og afslag.
 • Senest fire uger fra ansøgningsfristen sender vi støttetilsagn og afslag ud til dig, der har ansøgt.
 • Et støttetilsagn kan være enten en udviklingsstøtte eller en produktionsstøtte.
 • Får du afslag på støtte, tilbyder vi uddybende møder inden for to uger.
 • Får du udviklingsstøtte, lægger vi sammen en udviklingsplan for projektet og fastsætter herunder rammerne for støtten.
 • Får du produktionsstøtte, sender vi dig et støttetilsagn med støttebeløb til underskrift samt en teknisk/økonomisk uddybning, hvor du også uploader budget og en opdateret holdliste.

Den teknisk/økonomiske uddybning skal fastslå, hvor mange af værkstedets ressourcer dit projekt gør brug af, samt om hold, projekt, workflow, budget og produktionsplan matcher.

Det videre forløb herfra aftales med Odense Filmværksteds filmkonsulent.

Ansøgningsskema

Vi skal modtage din ansøgning senest kl. 12 på ansøgningsdagen.

Din ansøgning sendes sammen med følgende bilag i PDF-format:

 • Et visuelt treatment med beskrivelse af projektets univers, moodboard, billeder fra location, billeder af cast mm.
 • En finansieringsplan, der estimerer, hvad projektet koster at lave, og hvor pengene skal komme fra
 • En lanceringsplan med overvejelser omkring, hvordan du sikrer, din film kommer til at møde et publikum
 • En holdliste med angivelse af cast og crew (markér gerne de crewmedlemmer, der bor på Fyn)
 • Et manuskript (uploades seperat)

Dine bilag skal samles som én PDF med undtagelse af manuskriptet, der uploades separat.

Støttevilkår

Læs om vilkårene for støtte, såfremt du opnår et støttetilsagn til dit projekt.

Download skabeloner

Her kan du downloade skabeloner, som du kan bruge ifm. din ansøgning.

Ordningen støtter ikke

 • Projekter, der allerede er i optagelse
 • Projekter, der ikke lever op til fondens fundats

Dét skal du være opmærksom på

 • Du skal bo i Danmark eller have en dansk co-producer for at komme i betragtning til støtte
 • Du kan ikke ansøge to filmværksteder i samme ansøgningsrunde
 • Økonomisk støtte fra Odense Filmværksted kan ikke bruges på skuespiller-lønninger, leje af kamera/optik fra diverse udlejningsfirmaer samt festivaldistribution.

Fundats

Vi lægger primært vægt på:

 • at projektet bidrager til – og udvikler det fynske filmmiljø ved:
  • at ansøger bor på Fyn
  • at der er fynske A-funktioner på holdet
  • at produktionen eller post-produktionen foregår på Fyn
 • at projektet er realiserbart inden for de ansøgte rammer
 • at historien er engagerende, vedkommende eller nytænkende
 • at dit projekt, ambitionsniveau og holdets kompetencer matcher